Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 1284 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 1284 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 1068 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: svadbazlasky.sk
Posledná aktualizácia: 21 Aug 2018 - 06:53
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Chyba Dotazov (404)  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Aug 2018
Prvá návšteva NA
Posledná návšteva 21 Aug 2018 - 06:22
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *2,925
 
3,404
(1.16 návštev/návštevníka)
4,716
(1.38 Stránok/Návšteva)
34,394
(10.1 Hity/Návšteva)
1.56 GB
(481.71 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
29,49543,1331.52 GB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 2413Počet návštev: 3054Stránok: 10913Hity: 70196Bajtov: 4.70 GB Unikátne návštevy: 2190Počet návštev: 2641Stránok: 8822Hity: 46171Bajtov: 3.12 GB Unikátne návštevy: 2725Počet návštev: 3240Stránok: 5409Hity: 45516Bajtov: 2.93 GB Unikátne návštevy: 2878Počet návštev: 3447Stránok: 5174Hity: 49771Bajtov: 2.81 GB Unikátne návštevy: 2898Počet návštev: 3496Stránok: 5667Hity: 57637Bajtov: 3.26 GB Unikátne návštevy: 10176Počet návštev: 10837Stránok: 12346Hity: 49034Bajtov: 2.26 GB Unikátne návštevy: 4028Počet návštev: 4806Stránok: 6532Hity: 51112Bajtov: 2.50 GB Unikátne návštevy: 2925Počet návštev: 3404Stránok: 4716Hity: 34394Bajtov: 1.56 GB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2018
Feb
2018
Mar
2018
Apr
2018
Máj
2018
Jún
2018
Júl
2018
Aug
2018
Sep
2018
Okt
2018
Nov
2018
Dec
2018
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 20182,4133,05410,91370,1964.70 GB
Feb 20182,1902,6418,82246,1713.12 GB
Mar 20182,7253,2405,40945,5162.93 GB
Apr 20182,8783,4475,17449,7712.81 GB
Máj 20182,8983,4965,66757,6373.26 GB
Jún 201810,17610,83712,34649,0342.26 GB
Júl 20184,0284,8066,53251,1122.50 GB
Aug 20182,9253,4044,71634,3941.56 GB
Sep 201800000
Okt 201800000
Nov 201800000
Dec 201800000
Celkom30,23334,92559,579403,83123.14 GB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 141Stránok: 145Hity: 1029Bajtov: 52.49 MB Počet návštev: 102Stránok: 137Hity: 1468Bajtov: 74.84 MB Počet návštev: 100Stránok: 259Hity: 2152Bajtov: 103.48 MB Počet návštev: 56Stránok: 125Hity: 959Bajtov: 58.62 MB Počet návštev: 72Stránok: 107Hity: 1326Bajtov: 61.01 MB Počet návštev: 73Stránok: 97Hity: 1213Bajtov: 65.60 MB Počet návštev: 83Stránok: 115Hity: 1209Bajtov: 67.52 MB Počet návštev: 119Stránok: 221Hity: 1985Bajtov: 92.69 MB Počet návštev: 302Stránok: 352Hity: 1681Bajtov: 69.59 MB Počet návštev: 323Stránok: 500Hity: 2681Bajtov: 115.70 MB Počet návštev: 106Stránok: 136Hity: 1300Bajtov: 54.24 MB Počet návštev: 120Stránok: 191Hity: 2047Bajtov: 75.78 MB Počet návštev: 126Stránok: 147Hity: 1459Bajtov: 76.01 MB Počet návštev: 140Stránok: 200Hity: 2315Bajtov: 109.32 MB Počet návštev: 131Stránok: 246Hity: 2497Bajtov: 123.53 MB Počet návštev: 160Stránok: 215Hity: 1618Bajtov: 70.08 MB Počet návštev: 298Stránok: 371Hity: 1737Bajtov: 80.92 MB Počet návštev: 313Stránok: 325Hity: 1655Bajtov: 52.48 MB Počet návštev: 294Stránok: 383Hity: 1689Bajtov: 87.57 MB Počet návštev: 305Stránok: 404Hity: 2299Bajtov: 108.93 MB Počet návštev: 40Stránok: 40Hity: 75Bajtov: 945.84 KB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 162.10Stránok: 224.57Hity: 1637.81Bajtov: 79958125.95
01
Aug
02
Aug
03
Aug
04
Aug
05
Aug
06
Aug
07
Aug
08
Aug
09
Aug
10
Aug
11
Aug
12
Aug
13
Aug
14
Aug
15
Aug
16
Aug
17
Aug
18
Aug
19
Aug
20
Aug
21
Aug
22
Aug
23
Aug
24
Aug
25
Aug
26
Aug
27
Aug
28
Aug
29
Aug
30
Aug
31
Aug
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Aug 20181411451,02952.49 MB
02 Aug 20181021371,46874.84 MB
03 Aug 20181002592,152103.48 MB
04 Aug 20185612595958.62 MB
05 Aug 2018721071,32661.01 MB
06 Aug 201873971,21365.60 MB
07 Aug 2018831151,20967.52 MB
08 Aug 20181192211,98592.69 MB
09 Aug 20183023521,68169.59 MB
10 Aug 20183235002,681115.70 MB
11 Aug 20181061361,30054.24 MB
12 Aug 20181201912,04775.78 MB
13 Aug 20181261471,45976.01 MB
14 Aug 20181402002,315109.32 MB
15 Aug 20181312462,497123.53 MB
16 Aug 20181602151,61870.08 MB
17 Aug 20182983711,73780.92 MB
18 Aug 20183133251,65552.48 MB
19 Aug 20182943831,68987.57 MB
20 Aug 20183054042,299108.93 MB
21 Aug 2018404075945.84 KB
22 Aug 20180000
23 Aug 20180000
24 Aug 20180000
25 Aug 20180000
26 Aug 20180000
27 Aug 20180000
28 Aug 20180000
29 Aug 20180000
30 Aug 20180000
31 Aug 20180000
Priemer1622241,63776.25 MB
Celkom3,4044,71634,3941.56 GB


 
Dni v týždni  
Stránok: 216Hity: 1657Bajtov: 83.51 MB Stránok: 118.33Hity: 1199.67Bajtov: 59.25 MB Stránok: 204Hity: 1837Bajtov: 89.57 MB Stránok: 234.67Hity: 1589Bajtov: 71.50 MB Stránok: 376.67Hity: 2190Bajtov: 100.03 MB Stránok: 195.33Hity: 1304.67Bajtov: 55.11 MB Stránok: 227Hity: 1687.33Bajtov: 74.79 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon2161,65783.51 MB
Uto1181,19959.25 MB
Str2041,83789.57 MB
Štv2341,58971.50 MB
Pia3762,190100.03 MB
Sob1951,30455.11 MB
Ned2271,68774.79 MB


 
Hodiny  
Stránok: 98Hity: 666Bajtov: 27.85 MB Stránok: 117Hity: 316Bajtov: 19.02 MB Stránok: 83Hity: 276Bajtov: 6.93 MB Stránok: 78Hity: 189Bajtov: 8.25 MB Stránok: 81Hity: 168Bajtov: 5.48 MB Stránok: 80Hity: 129Bajtov: 3.83 MB Stránok: 110Hity: 484Bajtov: 16.70 MB Stránok: 228Hity: 1208Bajtov: 66.89 MB Stránok: 218Hity: 1818Bajtov: 82.04 MB Stránok: 177Hity: 1488Bajtov: 60.93 MB Stránok: 216Hity: 1633Bajtov: 74.46 MB Stránok: 251Hity: 1860Bajtov: 79.81 MB Stránok: 212Hity: 1736Bajtov: 87.31 MB Stránok: 197Hity: 2079Bajtov: 95.02 MB Stránok: 199Hity: 1958Bajtov: 105.94 MB Stránok: 192Hity: 1474Bajtov: 73.76 MB Stránok: 229Hity: 1621Bajtov: 86.15 MB Stránok: 227Hity: 1493Bajtov: 80.02 MB Stránok: 236Hity: 2046Bajtov: 85.34 MB Stránok: 283Hity: 2269Bajtov: 101.26 MB Stránok: 318Hity: 2453Bajtov: 119.20 MB Stránok: 365Hity: 2999Bajtov: 137.76 MB Stránok: 257Hity: 2081Bajtov: 88.31 MB Stránok: 264Hity: 1950Bajtov: 89.07 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
009866627.85 MB
0111731619.02 MB
02832766.93 MB
03781898.25 MB
04811685.48 MB
05801293.83 MB
0611048416.70 MB
072281,20866.89 MB
082181,81882.04 MB
091771,48860.93 MB
102161,63374.46 MB
112511,86079.81 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
122121,73687.31 MB
131972,07995.02 MB
141991,958105.94 MB
151921,47473.76 MB
162291,62186.15 MB
172271,49380.02 MB
182362,04685.34 MB
192832,269101.26 MB
203182,453119.20 MB
213652,999137.76 MB
222572,08188.31 MB
232641,95089.07 MB


   
Krajiny (naj 10)   -   Úplny výpis  
 KrajinyStránokHityBajtov 
skSlovak Republicsk1,80625,3011.21 GB

NeznámyNeznámyunknown3271,37165.11 MB

frFrancefr25842015.25 MB

inIndiain2192253.26 MB

usUnited Statesus1791,06629.75 MB

euEuropean countryeu1231,46752.22 MB

ruRussian Federationru10777522.54 MB

deGermanyde10230615.34 MB

czCzech Republiccz9472847.10 MB

brBrazilbr93982.15 MB

 Ostatné14082637109.27 MB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 3,148 Známe, 1,583 Neznámy (nepreložená IP)
2,925 Unikátne návštevy
GeoIP
Country
GeoIP
City
StránokHityBajtovPosledná návšteva
62-210-215-110.poneytelecom.euNeznámyNeznámy1971974.62 MB21 Aug 2018 - 01:59
84-245-120-31.dynamic.swanmobile.skNeznámyNeznámy12547333.93 MB03 Aug 2018 - 08:00
adsl-dyn166.91-127-40.t-com.skSlovak RepublicDolny Hricov1211,18633.65 MB14 Aug 2018 - 19:27
static-dsl-250.87-197-131.telecom.skSlovak RepublicBratislava7232618.79 MB08 Aug 2018 - 23:23
178-253-145-171.3pp.slovanet.skSlovak RepublicPoprad5954430.19 MB15 Aug 2018 - 20:47
stip-static-42.212-5-212.telecom.skSlovak RepublicNeznámy5845417.87 MB20 Aug 2018 - 11:42
google-proxy-66-249-81-180.google.comEuropean countryNeznámy5664724.81 MB20 Aug 2018 - 23:39
google-proxy-66-249-81-182.google.comEuropean countryNeznámy5460319.95 MB20 Aug 2018 - 10:12
cervarix.imper.czCzech RepublicNeznámy5050609.55 KB17 Aug 2018 - 12:50
google-proxy-66-249-81-184.google.comRussian FederationSaint Petersburg3857618.50 MB20 Aug 2018 - 20:56
Ostatné  3,88629,3381.37 GB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
43 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
Googlebot23,27977.17 MB21 Aug 2018 - 06:33
bingbot10,8641.28 GB21 Aug 2018 - 06:21
Googlebot-Image1,06265.19 MB21 Aug 2018 - 06:31
BingPreview64845.07 MB21 Aug 2018 - 01:40
Java ( catchall )5476.05 MB14 Aug 2018 - 05:52
bubing1552.15 MB21 Aug 2018 - 06:30
YandexBot1201.87 MB20 Aug 2018 - 20:13
SeznamBot851.94 MB21 Aug 2018 - 06:08
YandexImages594.92 MB21 Aug 2018 - 06:09
ltx7144721.38 KB20 Aug 2018 - 22:38
Ostatné330+125.93 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch Čísla za + zobrazujú úspešné hity na súbory "robots.txt".

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 3,404 - Priemer: 73 sPočet návštevPercentá
0s-30s3,23394.9 %
30s-2mn371 %
2mn-5mn290.8 %
5mn-15mn280.8 %
15mn-30mn210.6 %
30mn-1h391.1 %
1h+120.3 %
Neznámy50.1 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
jpgImage11,68333.9 %1.38 GB88.2 %
pngImage8,20323.8 %11.12 MB0.6 %
htmlHTML or XML static page4,47413 %54.82 MB3.4 %
gifImage4,28112.4 %2.42 MB0.1 %
cssCascading Style Sheet file3,2669.4 %15.40 MB0.9 %
jsJavaScript file2,2156.4 %96.65 MB6 %
rss 2080.6 %5.92 MB0.3 %
xmlHTML or XML static page340 %11.55 KB0 %
jpegImage240 %2.32 MB0.1 %
swf 60 %304.97 KB0 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 0Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
771 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/2,1918.88 KB2,0962,077


/clanok-odobierka-sobas-dolezite-rady.html65122.02 KB619605


/clanok-nieco-nove-stare-pozicane-modre.html1857.69 KB172167


/clanok-priebeh-svadobnej-hostiny.html18225.51 KB160161


/svadobne-tipy.html269.57 KB311


/galeria/svadba-1/2322.84 KB106


/galeria/svadba-1/Vyzdoby%20-%20svadobne%20balonove%20kvetinove/...21120.79 KB1813


/kontakt.html215.28 KB14


/clanky.html209.27 KB25


/galeria/svadba-1/Firemne%20a%20%20promo%20akcie/album.rss1541.14 KB149


Ostatné1,38113.13 KB309341 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows3,34971 %18,66354.2 %
Linux1,00821.3 %11,74934.1 %
iOS2114.4 %3,3639.7 %
Macintosh1152.4 %5731.6 %
Neznámy330.6 %460.1 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
FirefoxNie2,22847.2 %5,90617.1 %
Google ChromeNie1,84739.1 %20,18958.6 %
SafariNie2535.3 %3,59710.4 %
MS Internet ExplorerNie2174.6 %2,5977.5 %
OperaNie881.8 %1,0923.1 %
MozillaNie290.6 %470.1 %
EdgeNie270.5 %5361.5 %
Android browser (PDA/Phone browser)Nie170.3 %3070.8 %
NetscapeNie60.1 %60 %
Neznámy?30 %230 %
 Ostatné 10 %940.2 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)2,55370 %3,34746 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google Slovakia607 / 2,260
- Google .com335 / 1,048
- Google Czech Republic18 / 90
- Bing11 / 125
- Google United Kingdom8 / 27
- Google Germany5 / 32
- Google Austria3 / 18
- DuckDuckGo2 / 2
- Google Switzerland2 / 31
- Google Denmark2 / 6
- Ostatné14 / 112
1,00727.6 %3,75151.5 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- http://m.facebook.com66
- http://svadbavkastieli.sk/index.php/galerie44
- https://l.facebook.com44
- https://www.mojasvadba.sk44
- http://burger-imperia.com33
- http://svadba.prevas.biz/svadobny-veltrh.html22
- http://www.kastielmosovce.sk22
- http://www.svadbavkastieli.sk/index.php/svadobny-servis11
- http://www.svadbaturiec.sk/galerie.html11
- http://www.balonparty.sk11
- Ostatné592
330.9 %1201.6 %
Neznámý pôvod531.4 %530.7 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
2 Kľúčové slováHľadaniePercentá
odobierka syna od rodičov150 %
dis150 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
5 VýrazyHľadaniePercentá
syna120 %
od120 %
odobierka120 %
rodičov120 %
dis120 %

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených914 / 2,925 Návštevy31.2 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
403Forbidden2,29047.8 %2.07 MB
404Document Not Found (hits on favicon excluded)2,25647.1 %9.14 MB
206Partial Content1443 %3.61 MB
500Internal server Error701.4 %0
302Moved temporarily (redirect)140.2 %3.76 KB
421Unknown error100.2 %3.14 KB
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): tooltips, geoip, hashfiles, ipv6, geoip_city_maxmind)