Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: svadbazlasky.sk
Posledná aktualizácia: 23 Jan 2018 - 06:39
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Jan 2018
Prvá návšteva 01 Jan 2018 - 00:02
Posledná návšteva 23 Jan 2018 - 06:25
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *1,740
 
2,179
(1.25 návštev/návštevníka)
7,033
(3.22 Stránok/Návšteva)
50,288
(23.07 Hity/Návšteva)
3.39 GB
(1631.87 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
15,89436,9541.51 GB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 1740Počet návštev: 2179Stránok: 7033Hity: 50288Bajtov: 3.39 GB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2018
Feb
2018
Mar
2018
Apr
2018
Máj
2018
Jún
2018
Júl
2018
Aug
2018
Sep
2018
Okt
2018
Nov
2018
Dec
2018
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 20181,7402,1797,03350,2883.39 GB
Feb 201800000
Mar 201800000
Apr 201800000
Máj 201800000
Jún 201800000
Júl 201800000
Aug 201800000
Sep 201800000
Okt 201800000
Nov 201800000
Dec 201800000
Celkom1,7402,1797,03350,2883.39 GB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 82Stránok: 234Hity: 1546Bajtov: 117.99 MB Počet návštev: 104Stránok: 178Hity: 1671Bajtov: 107.36 MB Počet návštev: 101Stránok: 160Hity: 1685Bajtov: 126.06 MB Počet návštev: 126Stránok: 256Hity: 2648Bajtov: 163.32 MB Počet návštev: 99Stránok: 193Hity: 1594Bajtov: 114.24 MB Počet návštev: 118Stránok: 902Hity: 2526Bajtov: 147.70 MB Počet návštev: 98Stránok: 594Hity: 2445Bajtov: 177.75 MB Počet návštev: 110Stránok: 400Hity: 2114Bajtov: 149.05 MB Počet návštev: 112Stránok: 563Hity: 2384Bajtov: 169.67 MB Počet návštev: 85Stránok: 357Hity: 2252Bajtov: 146.16 MB Počet návštev: 100Stránok: 254Hity: 1967Bajtov: 154.80 MB Počet návštev: 112Stránok: 550Hity: 3583Bajtov: 236.97 MB Počet návštev: 92Stránok: 516Hity: 3008Bajtov: 244.13 MB Počet návštev: 101Stránok: 265Hity: 2498Bajtov: 175.07 MB Počet návštev: 88Stránok: 137Hity: 2009Bajtov: 139.00 MB Počet návštev: 96Stránok: 247Hity: 2765Bajtov: 174.41 MB Počet návštev: 87Stránok: 265Hity: 2857Bajtov: 208.37 MB Počet návštev: 102Stránok: 161Hity: 2007Bajtov: 137.33 MB Počet návštev: 91Stránok: 150Hity: 1472Bajtov: 97.57 MB Počet návštev: 95Stránok: 141Hity: 1605Bajtov: 127.36 MB Počet návštev: 84Stránok: 173Hity: 2445Bajtov: 156.01 MB Počet návštev: 81Stránok: 315Hity: 3139Bajtov: 197.08 MB Počet návštev: 15Stránok: 22Hity: 68Bajtov: 5.11 MB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 94.74Stránok: 305.78Hity: 2186.43Bajtov: 158312738.78
01
Jan
02
Jan
03
Jan
04
Jan
05
Jan
06
Jan
07
Jan
08
Jan
09
Jan
10
Jan
11
Jan
12
Jan
13
Jan
14
Jan
15
Jan
16
Jan
17
Jan
18
Jan
19
Jan
20
Jan
21
Jan
22
Jan
23
Jan
24
Jan
25
Jan
26
Jan
27
Jan
28
Jan
29
Jan
30
Jan
31
Jan
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Jan 2018822341,546117.99 MB
02 Jan 20181041781,671107.36 MB
03 Jan 20181011601,685126.06 MB
04 Jan 20181262562,648163.32 MB
05 Jan 2018991931,594114.24 MB
06 Jan 20181189022,526147.70 MB
07 Jan 2018985942,445177.75 MB
08 Jan 20181104002,114149.05 MB
09 Jan 20181125632,384169.67 MB
10 Jan 2018853572,252146.16 MB
11 Jan 20181002541,967154.80 MB
12 Jan 20181125503,583236.97 MB
13 Jan 2018925163,008244.13 MB
14 Jan 20181012652,498175.07 MB
15 Jan 2018881372,009139.00 MB
16 Jan 2018962472,765174.41 MB
17 Jan 2018872652,857208.37 MB
18 Jan 20181021612,007137.33 MB
19 Jan 2018911501,47297.57 MB
20 Jan 2018951411,605127.36 MB
21 Jan 2018841732,445156.01 MB
22 Jan 2018813153,139197.08 MB
23 Jan 20181522685.11 MB
24 Jan 20180000
25 Jan 20180000
26 Jan 20180000
27 Jan 20180000
28 Jan 20180000
29 Jan 20180000
30 Jan 20180000
31 Jan 20180000
Priemer943052,186150.98 MB
Celkom2,1797,03350,2883.39 GB


 
Dni v týždni  
Stránok: 271.50Hity: 2202Bajtov: 150.78 MB Stránok: 252.50Hity: 1722Bajtov: 114.14 MB Stránok: 260.67Hity: 2264.67Bajtov: 160.20 MB Stránok: 223.67Hity: 2207.33Bajtov: 151.82 MB Stránok: 297.67Hity: 2216.33Bajtov: 149.59 MB Stránok: 519.67Hity: 2379.67Bajtov: 173.06 MB Stránok: 344Hity: 2462.67Bajtov: 169.61 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon2712,202150.78 MB
Uto2521,722114.14 MB
Str2602,264160.20 MB
Štv2232,207151.82 MB
Pia2972,216149.59 MB
Sob5192,379173.06 MB
Ned3442,462169.61 MB


 
Hodiny  
Stránok: 277Hity: 1416Bajtov: 79.21 MB Stránok: 134Hity: 353Bajtov: 23.67 MB Stránok: 170Hity: 369Bajtov: 17.12 MB Stránok: 123Hity: 205Bajtov: 10.10 MB Stránok: 140Hity: 233Bajtov: 9.09 MB Stránok: 174Hity: 292Bajtov: 17.47 MB Stránok: 130Hity: 510Bajtov: 23.54 MB Stránok: 130Hity: 625Bajtov: 44.27 MB Stránok: 176Hity: 947Bajtov: 65.12 MB Stránok: 163Hity: 1038Bajtov: 91.96 MB Stránok: 268Hity: 1945Bajtov: 118.86 MB Stránok: 359Hity: 2810Bajtov: 177.77 MB Stránok: 338Hity: 2582Bajtov: 175.18 MB Stránok: 433Hity: 3334Bajtov: 260.61 MB Stránok: 447Hity: 4094Bajtov: 235.85 MB Stránok: 251Hity: 2546Bajtov: 175.53 MB Stránok: 336Hity: 3149Bajtov: 187.37 MB Stránok: 1016Hity: 5359Bajtov: 394.78 MB Stránok: 282Hity: 3221Bajtov: 239.30 MB Stránok: 425Hity: 3385Bajtov: 251.94 MB Stránok: 441Hity: 3648Bajtov: 278.23 MB Stránok: 298Hity: 3172Bajtov: 263.10 MB Stránok: 320Hity: 3287Bajtov: 199.65 MB Stránok: 202Hity: 1768Bajtov: 132.82 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
002771,41679.21 MB
0113435323.67 MB
0217036917.12 MB
0312320510.10 MB
041402339.09 MB
0517429217.47 MB
0613051023.54 MB
0713062544.27 MB
0817694765.12 MB
091631,03891.96 MB
102681,945118.86 MB
113592,810177.77 MB
 
HodinyStránokHityBajtov
123382,582175.18 MB
134333,334260.61 MB
144474,094235.85 MB
152512,546175.53 MB
163363,149187.37 MB
171,0165,359394.78 MB
182823,221239.30 MB
194253,385251.94 MB
204413,648278.23 MB
212983,172263.10 MB
223203,287199.65 MB
232021,768132.82 MB


   
Krajiny (naj 10)   -   Úplny výpis  
 KrajinyStránokHityBajtov 
skSlovak Republicsk3,21839,0902.73 GB

usUnited Statesus2,0332,33160.54 MB

frFrancefr31141317.13 MB

NeznámyNeznámyunknown1952,095157.17 MB

plPolandpl12926910.41 MB

uaUkraineua1231786.89 MB

ieIrelandie9849532.10 MB

gbGreat Britaingb6978247.92 MB

inIndiain59621.23 MB

nlNetherlandsnl5722910.75 MB

 Ostatné7414344333.18 MB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 3,933 Známe, 1,269 Neznámy (nepreložená IP)
1,740 Unikátne návštevy
GeoIP
Country
GeoIP
City
StránokHityBajtovPosledná návšteva
240.23.226.35.bc.googleusercontent.comUnited StatesMountain View1,7411,75122.31 MB13 Jan 2018 - 00:56
85-237-234-51.dynamic.orange.skSlovak RepublicNeznámy3491,35492.73 MB12 Jan 2018 - 17:25
49.18.148.91.dyn.marticonet.skSlovak RepublicMartin30596878.70 MB13 Jan 2018 - 17:35
62-210-215-110.poneytelecom.euNeznámyNeznámy2772776.29 MB23 Jan 2018 - 05:57
adsl-dyn72.78-98-242.t-com.skSlovak RepublicPovazska Bystrica16159941.22 MB22 Jan 2018 - 14:28
62.197.221.183Slovak RepublicHnusta11743429.60 MB06 Jan 2018 - 13:59
crawl-130-170-187-194.qwant.comPolandNeznámy99991.19 MB09 Jan 2018 - 20:58
237.23.148.91.dyn.marticonet.skSlovak RepublicMartin9633823.91 MB07 Jan 2018 - 19:56
213-202-154-126.bas503.dsl.esat.netIrelandWicklow8237222.76 MB01 Jan 2018 - 12:38
www.xrtest2.comSwitzerlandNeznámy8181748.70 KB23 Jan 2018 - 00:57
Ostatné  3,72544,0153.08 GB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
33 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
bingbot15,7281.20 GB23 Jan 2018 - 06:31
Unknown robot (identified by 'robot')4,75768.07 MB23 Jan 2018 - 06:22
Googlebot4,00861.71 MB23 Jan 2018 - 06:21
Unknown robot (identified by 'bot*')1,90124.56 MB22 Jan 2018 - 23:26
Bing Preview bot1,27057.40 MB23 Jan 2018 - 04:37
Java (Often spam bot)5966.56 MB23 Jan 2018 - 05:33
MJ12bot5646.35 MB22 Jan 2018 - 15:01
Yandex bot50421.03 MB22 Jan 2018 - 18:15
Yahoo Slurp3142.68 MB23 Jan 2018 - 05:29
Unknown robot (identified by 'scanner')781.62 MB23 Jan 2018 - 06:28
Ostatné-20180,122,902,965+2018012290322916.62 MB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch Čísla za + zobrazujú úspešné hity na súbory "robots.txt".

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 2,179 - Priemer: 198 sPočet návštevPercentá
0s-30s1,85485 %
30s-2mn964.4 %
2mn-5mn442 %
5mn-15mn522.3 %
15mn-30mn301.3 %
30mn-1h532.4 %
1h+482.2 %
Neznámy20 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
jpgImage26,27452.2 %3.20 GB94.4 %
htmlHTML or XML static page6,73913.4 %85.43 MB2.4 %
gifImage6,71613.3 %5.37 MB0.1 %
pngImage5,73411.4 %7.70 MB0.2 %
cssCascading Style Sheet file2,6035.1 %11.40 MB0.3 %
jsJavaScript file1,8713.7 %72.04 MB2 %
rss 2920.5 %8.06 MB0.2 %
jpegImage540.1 %3.39 MB0 %
swf 30 %152.49 KB0 %
xmlHTML or XML static page20 %557 Bytov0 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 0Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
2,311 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/1,0659.11 KB937899


/clanok-odobierka-sobas-dolezite-rady.html26422.05 KB253241


/clanok-priebeh-svadobnej-hostiny.html17525.51 KB162152


/clanok-nieco-nove-stare-pozicane-modre.html1547.82 KB143135


/svadobne-tipy.html639.95 KB423


/galeria/svadba-1/5422.84 KB3110


/katalog-hotely-a-restauracie-na-svadbu.html3611.66 KB2823


/svadobne-sluzby.html3113.53 KB 7


/galeria/svadba-1/Saly%20hotely%20restauracie/Martin%20sala%20St...3013.82 KB2419


/galeria/svadba-1/Program%20hudba%20zabava/299.34 KB65


Ostatné5,13213.86 KB591663 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows3,13744.6 %27,15954 %
Neznámy2,12730.2 %2,3754.7 %
Linux1,33418.9 %15,11830 %
Macintosh4356.1 %5,62611.1 %
Unknown Unix system00 %100 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
Google ChromeNie3,43548.8 %34,99769.5 %
Neznámy?1,94227.6 %1,9913.9 %
FirefoxNie93713.3 %5,32610.5 %
SafariNie3384.8 %5,13610.2 %
MozillaNie2353.3 %1,9813.9 %
MS Internet ExplorerNie670.9 %2310.4 %
NetscapeNie490.6 %490 %
Android browser (PDA/Phone browser)Nie100.1 %1350.2 %
OperaNie80.1 %780.1 %
IPhone (PDA/Phone browser)Nie80.1 %3220.6 %
 Ostatné 40 %420 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)3,45777.4 %5,16838.1 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google877 / 7,761
- Microsoft Bing8 / 334
- Zoznam6 / 6
- Yandex5 / 5
- Google (Images)0 / 14
- Yahoo!0 / 2
89620 %8,12259.9 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- http://m.facebook.com1213
- http://www.balonparty.sk1111
- http://svadbavkastieli.sk/index.php/galerie66
- http://www.svadbavkastieli.sk/index.php/galerie55
- http://www.futurebass.szm.com/svadba.html437
- https://www.mojasvadba.sk/forum/starejsi/starejsi-v-okoli-banske...33
- http://en.home-task.com33
- http://svadba.prevas.biz/svadobny-veltrh.html33
- http://5elementov.ru33
- http://balonparty.sk33
- Ostatné23143
761.7 %2301.6 %
Neznámý pôvod320.7 %320.2 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
8 Kľúčové slováHľadaniePercentá
transvestit112.5 %
odobierka od rodičov text112.5 %
stare nove pozicane modre112.5 %
podakovanie rodicom odobierka112.5 %
povinnosti ženicha112.5 %
odpytovanie nevesty od rodičov112.5 %
odkazy112.5 %
veniec na redový tanec112.5 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
20 VýrazyHľadaniePercentá
od28.6 %
odobierka28.6 %
rodičov28.6 %
nove14.3 %
text14.3 %
ženicha14.3 %
nevesty14.3 %
redový14.3 %
tanec14.3 %
pozicane14.3 %
Iné slová1043.4 %

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených605 / 1,740 Návštevy34.7 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
404Document Not Found (hits on favicon excluded)4,32076.9 %20.24 MB
403Forbidden75313.4 %701.67 KB
206Partial Content4397.8 %18.36 MB
500Internal server Error991.7 %17.67 KB
400Bad Request40 %3.52 KB
301Moved permanently (redirect)10 %252 Bytov
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): geoip, tooltips, geoip_city_maxmind, ipv6, hashfiles)